Extractie

Soms is het nodig om over te gaan tot extractie ofwel het verwijderen van een tand of kies als deze niet meer kan worden behouden. Deze ingreep kan pijnloos verlopen dankzij een lokale verdoving