Bleken

Tanden kunnen in de loop der tijd gaan verkleuren door allerlei oorzaken, maar kunnen in de meeste gevallen weer witter worden gemaakt door een bleekhandeling toe te passen. Welke bleekmethode wordt toegepast is afhankelijk van de aard van de verkleuring. In onze praktijk zullen wij beoordelen of bleken voor u zinvol is en zo ja welke methode voor u dan het meest geschikt is.