Betaling

Wij zijn in onze praktijk liever met u bezig dan met onze administratie. Daarom hebben wij de facturering aan het factoringbedrijf Fa-med uitbesteed. Dit betekent dat uw nota in de meeste gevallen wordt doorgestuurd naar Fa-med. Als u verzekerd bent voor tandarts zal Fa-med rechtstreeks via uw verzekering het bedrag declareren waarvoor u verzekerd bent. Voor de eventuele kosten die niet door uw verzekeraar worden gedekt, ontvangt u een restnota van Fa-med. Voor vragen over uw nota verwijzen wij u graag naar: www.famed.nl